osTicket

Ärendehanteringsystem

RainLoop

Webmail

Presentity

Talsvar och syrning av ank.

Jitsi

Ladda ner filer och program

Nextcloud

Molnlagring av filer

Filarkiv

Ladda ned filer och program